Jabłka

Ocet jabłkowy Ojca Mateusza wytwarzamy z najlepszych jabłek.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie informuje, że w próbie jabłek (wykorzystywanych do produkcji octu jabłkowego Ojca Mateusza) pobranej do analizy na pozostałości środków ochrony roślin nie stwierdzono jakichkolwiek przekroczeń NDP pozostałości środków ochrony roślin określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego oraz ich powierzchni.

Badanie wykonała Pracownia Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin GIORiN Centralne Laboratorium w Toruniu.